ALGEMENE VOORWAARDEN

BORG EN SCHADE

Outdoor Rental zal een borg in rekening brengen wanneer u materialen afneemt. Deze borg zal van te voren worden verrekend. Wanneer u de materialen in juiste staat terug brengt wordt deze borg geretourneerd

Outdoor Rental draagt zorg voor het afleveren van een goed product. U mag er van uit gaan dat wij producten schadevrij aanleveren. Dit wordt samen met u voor gebruik gecontroleerd. Mocht u zelf schade maken, zal deze worden verrekend met de borg of apart bij u in rekening worden gebracht.

REISKOSTEN

Outdoor Rental kan materialen bezorgen waar u dat wenst. Hiervoor brengen wij een kilometer vergoeding van 69 cent per kilometer in rekening

VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Outdoor Rental

Outdoor Rental is is hieronder genoemd als “verhuurder”.

-De verhuurder is niet aansprakelijk voor het letsel dat voortkomt uit gebruik van de materialen die verhuurder beschikbaar stelt.

-De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan en diefstal van het materiaal van de verhuurder in de huurtijd.

-De huurder dient alle materialen schoon en verzorgd over te dragen aan de verhuurder.

-De verhuurder stelt zelf in de bij punt 2 en 3 benoemde gevallen de hoogte van het schadebedrag vast.

-De huurder verklaart het gehuurde materiaal zonder gebreken in ontvangst te hebben genomen.

-De verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andermans eigendommen (locaties) door het gebruik van onze verhuurde materialen.

-Huurder dient zelf op de hoogte te zijn van risico en reglementen die gelden voor (vaar)routes die worden ondernomen door huurder met het gehuurde materiaal van Outdoor Rental

-Bij gebruik van Kano of Vlot varen is het gebruik van zwemvest verplicht. Schade of letsel voortkomend uit het niet gebruiken van zwemvesten kan in geen geval worden verhaalt op de verhuurder.

-Bij kosten voortkomend uit schade of ongevallen tijdens gebruik van gehuurde materialen kan er op geen enkele wijze kosten worden verhaald op verhuurder.

-Als huurder dient op de hoogte te zijn van de extra aanvullende algemene voorwaarden van quad, ribboot varen en Paintball geweren. Deze dient u apart te ondertekenen naast de algemene voorwaarden.

-Prijsfouten of prijswijzigingen voorbehouden.